Gigantisk byggeprojekt i Odense: Kom til Åbent Hus på Supersygehuset

Af Michael Qureshi

Region Syddanmark inviterer på søndag den 2. september til åbent hus på Supersygehuset i Odense.

Det starter klokken 10.00, hvor man kan tage en travetur på dele af den tre kilometer lange ringvej rundt om det nye universitetshospital i Odense.

Region Syddanmark udvider og bygger nye sygehuse for milliarder i disse år. Søndag den 2. september er der en unik mulighed for at komme helt tæt på nogle af disse meget store byggeprojekter.

Nyeste viden og teknologi

På Nyt OUH-byggepladsen i Odense kan du få et førstehåndsindtryk af et af de største sygehusbyggerier i Danmark.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig til at invitere borgerne inden for i byggeriet.

“Vi vil gerne tilbyde syddanskerne den bedste behandling, når de bliver indlagt på et af vores sygehuse – både når det gælder fysisk og psykisk sygdom. Nye sygehuse sikrer nye gode rammer for den behandling, vi tilbyder.

Vi får så at sige bygget den nyeste viden ind i sygehusene – både når vi snakker teknologi og effektive patientforløb. Vi glæder os til på søndag at vise syddanskerne nogle af vores sygehusbyggerier,” siger hun i en pressemeddelelse.

Politikere byder på kaffe og kage

Der er også Åbent Hus på byggerierne Aabenraa, Esbjerg og Haderslev. Ved de fire arrangementer er der en lang række aktiviteter, som henvender sig til både til børn og voksne.

Regionsrådspolitikerne byder ved alle arrangementerne deltagerne på kaffe og kage, så der er mulighed for at få en snak om sygehusbyggeri.

Del af en landsdækkende kampagne

De fire syddanske åbent hus-arrangementer er led i den landsdækkende kampagne ”Vi bygger for livet”. Kampagnen sætter fokus på de mange nye sygehusbyggerier rundt omkring i Danmark.

Åbent hus på 12 sygehusbyggerier samme dag

I forbindelse med kampagnen er der er åbent hus på 12 sygehusbyggerier på tværs af landet den 2. september.

Formanden for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, der har med Region Syddanmarks sygehusbyggerier at gøre, Karsten Uno Petersen(S) siger:

“Vi har fået statspenge til Nyt OUH, sygehuset i Kolding og sygehuset i Aabenraa, men i Esbjerg udvider vi sygehuset for mere end 700 mio. kr. af regionens egne penge. Det gør vi, fordi vi i regionsrådet har fokus på, at alle syddanskere får adgang til de mest moderne faciliteter på det store akutsygehus, som de hører under.”

Læs mere: www.vibyggerforlivet.dk

 

Nyt OUH

På Nyt OUH-byggepladsen, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S.

Søndag den 2. september 2018 kl. 10-15.

Kom og oplev

• byggepladsen set fra en drone

• en gåtur på Nyt OUH’s nye ringvej op til de nyanlagte søer

• en tur gennem den 210 meter lange servicetunnel

• en række oplæg om hvad fremtidens patient kan vente sig af fordele ved at hospital, universitet og psykiatri er tæt forbundne

• regionspolitikere byder på kaffe og kage