Annonce
MigogOdense Nyt

Du får:

  1. Nyheder om og eksklusive Guider til Odense.
  2. De nyeste og hotteste tips indenfor Mad, Kultur, Shopping og Oplevelser i Odense.
  3. Eksklusive tilbud, som du får først.

Ved tilmelding til MigogOdense Nyt accepterer du samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Efter skyderi: Fyns Politi indfører skærpet strafzone i Vollsmose

Af Stine Kjølby Christensen

Politidirektør Arne Gram, Fyns Politi meddeler, at der oprettes både skærpet strafzone og visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkke fra lørdag den 14. november 2020 klokken 23.59.

Formålet med at oprettet den skærpede strafzone og visitationszonen er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed genskabe trygheden i området.

Den skærpede strafzone og visitationszonen oprettes på baggrund af anmeldelser om flere skudepisoder i Vollsmose, hvor politiet efterfølgende har fundet afskudte patroner.

Baggrund for beslutningen

Den 13. november 2020 og 14. november 2020 er der blevet afgivet flere skud i Vollsmose, hvilket formodes at have sammenhæng med en konflikt, der fra tid til anden blusser op, mellem grupperinger i Vollsmose.

Samtidig med skudafgivelserne har der været slagsmål mellem et større antal personer i Vollsmose. Politiet har i forlængelse af urolighederne fundet tomme patronhylstre og knive.

Som følge af ovenstående skyderi frygter Fyns Politi, at det kan komme til yderligere voldelige konfrontationer mellem medlemmer af grupperingerne under anvendelse af våben, da det ovenstående har godtgjort, at konflikten igen er blusset op.

Besiddelse og anvendelse af våben i det offentlige rum er helt uacceptabelt, og kan indebære fare for borgernes liv, helbred eller velfærd, hvilket var tilfældet ved skyderiet, idet der var flere personer til stede.

De to zoner udløber begge mandag den 23. november 2020 og kan forlænges, hvis det skønnes nødvendigt.

Politiet trækker i bremsen

”Vi hverken kan eller vil acceptere, at der bliver anvendt skydevåben. Derfor trækker vi nu i bremsen og indfører både visitationszone og skærpet strafzone i Vollsmose og dele af Korsløkke.

Borgernes sikkerhed og tryghed er helt afgørende. Vi så desværre tidligere på året, at en skudepisode kostede en 31-årig uskyldig mand livet, og at en anden 31-årig mand med tilknytning til en af grupperingerne i området blev såret af skud.

Derfor tager vi nu alle midler i brug for at få genskabt trygheden og sikkerheden for de mange fredelige mennesker, der bor og arbejder i området”, siger politidirektør Arne Gram.

Oprettelsen af den skærpede strafzone betyder, at straffen for visse former for utryghedsskabende kriminalitet begået i strafzonen kan forhøjes med op til den dobbelte i forhold til gældende praksis.

Visitationszonen giver politiet udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens område. Skønner politiet det nødvendigt, kan visitationszonen forlænges.

Fyns Politi har i øjeblikket ikke yderligere kommentarer til sagen.

Zonernes afgrænsning

Visitationszonen er afgrænset inden for følgende område:

Nord for Haveforening Martinsminde/Hindehøjen.

Mod øst langs Odense Å og Staupudevej til Nyborgvej, mod syd Nyborgvej og Munkerisvej, Nyborgvej til Ejby Møllevej.

Mod vest Ejby Møllevej til Skt. Jørgens Gade, Åsumvej og Ejbygade
til nord for Haveforening Martinsminde/Hindehøjen.

Baggrunden for den geografiske udstrækning er på den ene side, at de implicerede grupperinger er særdeles mobile og hele tiden flytter sig.

På den anden side er der lagt vægt på, at det nævnte skyderi er foregået i Vollsmose. Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette derfor kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendte aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område.

Den skærpede strafzone er afgrænset inden for følgende område:

Mod øst fra det sydøstlige hjørne af krydset Åsumvej/Vollsmose Allé langs Vollsmose Allés østlige side inkl. kørebaner og cykel/gangsti op til stien, der deler Hybenhaven og Birkeparken og afgrænser Birkeparken i nordlig retning (på kortet navngivet ”Birke-parken Nord”).

Mod nord den nordlige side af stien, der deler Birkeparken og Hybenhavn (på kortet navngivet ”Birkeparken Nord”) til stien, der løber nord-syd og afgrænser det grønne areal bag Birkeparken, Bøgeparken og Egeparken mod vest (på kortet navngivet ”Nordre parkvej”).

Mod vest den vestlige side af stien, der løber i sydlig retning og afgrænser det grønne areal bag Birkeparken, Bøgeparken og Egeparken (på kortet navngivet som ”Nordre Parkvej” og ”Søndre Parkvej”) til den møder den sti nord for Lærkeparken, som på kortet er navngivet ”Åsum Tværsti”.

Mod sydvest den nordlige side af stien nord for Lærkeparken (på kortet navngivet ”Åsum Tværsti”) samt vestlig side af sti vest for Lærkeparken på kortet navngivet som ”Sti Lærkeparken Vest” fortsættende i en lige linje til Åsumvejs sydlige side.

Mod syd langs Åsumvejs sydlige side inkl. kørebaner og cykel/gangsti frem til det sydøstlige hjørne af krydset Åsumvej/Vollsmose Allé.

Betingelserne oprettelse af skærpet strafzone

I et område, hvor den skærpede strafzone gælder, er der risiko for at få forhøjet straffen for kriminelle handlinger op til den dobbelte.

For at kunne indføre en skærpet strafzone skal politiet vurdere, at der er tale om et ekstraordinært kriminalitetsbillede i det pågældende område, og at dette i væsentlig grad medvirker til at skabe utryghed for personer, der bor eller færdes i området. Der skal altså være tale om en situation ud over det sædvanlige i forhold til det kriminalitetsbillede, der ellers er i det pågældende område og i sammenlignelige områder.

Politiet skal også vurdere, om etableringen af en skærpet strafzone vil medvirke til at forebygge strafbare handlinger i området – og dermed genskabe trygheden for beboere og andre, der færdes i området.

Læs mere her

Del artikel

Andre læser også