MigogOdense Nyt

Du får:

  1. Nyheder om og eksklusive Guider til Odense.
  2. De nyeste og hotteste tips indenfor Mad, Kultur, Shopping og Oplevelser i Odense.
  3. Eksklusive tilbud, som du får først.

Ved tilmelding til MigogOdense Nyt accepterer du samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

75 mio. kr til mere natur: Nordea-fonden leder efter de gode idéer i Odense

Af Emil Kjær Jørgensen

Har du en god idé til et projekt, der kan skabe nye samlingssteder og grønne åndehuller i Odense?

Så skal du læse med her.

Nu åbner Nordea-fonden nemlig Her gror vi-puljen på intet mindre end 75 millioner kroner.

Puljen er øremærket til borgerdrevne initiativer, der flytter naturen ind i byerne. Med puljen støtter fonden projekter, som aktiverer og etablerer samlingssteder i byerne, og som har fokus på biodiversitet og lokal forankring.

Det kan f.eks. være byhaver, vandlegepladser, frøbanker eller lommeparker; mellem boligblokkene, i parken eller ved gadekæret.

Det afgørende er, at projekterne bidrager til at få bynaturen til at gro, og fællesskaberne til at vokse.

“Vi er en efterspørgselsdrevet fond, der lytter til tendenserne i tiden. Og en af de tendenser, vi aktuelt oplever tydeligst og med stigende styrke, er et ønske om at have en mangfoldig og biodivers natur lige uden for døren, der hvor man bor.

Vi vil derfor gerne understøtte etableringen af mødesteder, som kan løfte fællesskaber og øge viden om natur og biodiversitet,” siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden. 

Hvad kan man få midler til?

Nordea-fonden har allerede støttet mange blå og grønne byrum, og erfaringerne viser, at bynaturen kan bidrage til at skabe stærke, lokale fællesskaber – samt at der er en stor interesse blandt byens beboere for at engagere sig i både udviklingen og brugen heraf.

Et eksempel er Fællesskabet Kigkurren, som har skabt en stor fælleshave på en ubenyttet grund på Islands Brygge i København.

Her har frivillige sammen med lokalrådet omdannet de 996 kvm. til en grøn oase med aktiviteter og opholdsmuligheder for lokalbefolkningen og med fokus på bæredygtighed, biodiversitet og fællesskab.

Konkret har fonden støttet en container til et fælles værksted, værktøj, redskaber, bålfade, pavillon, arrangementer og workshops.

Et andet eksempel er Aalborg Fjordhaver, hvor frivillige dyrker og høster tang og blåmuslinger fra mobile flåder. De maritime nyttehaver hviler på en bæredygtighedsdagsorden, som viser, at også blå åndehuller er i spil, som ramme for fællesskaber i byerne.

Nordea-fonden har også støttet et lege – og oplevelsesrum for børn og biodiversitet i byen Høver mellem Silkeborg og Aarhus.

Her udskiftes traditionelle legepladselementer med skjul til pindsvin, gamle træstammer og græsplænen graves op og erstattes af blomster, som tiltrækker insekter.

Primære brugere er områdets børn, som gennem aktiviteter lærer om vigtigheden af biodiversitet og et mangfoldigt dyre – og planteliv.

Mere natur ind i byerne

Nordea-fonden vil med ’Her gror vi’- puljen især bidrage til at bringe mere natur ind i byerne og skabe flere nære naturoplevelser. Projekter som lægger vægt på lokal inddragelse og biodiversitet prioriteres højest.

Men puljen fokuserer også på bæredygtighed i en bredere forstand. Det kunne være at have fokus på at øge tilgængeligheden for flere, eller projekter med afsæt i anvendelse af bæredygtige materialer.

“Vi kan alle bidrage til at gøre en forskel til gavn for vores miljø og klima. Derfor beder vi alle ansøgere forholde sig konkret og særskilt til, hvordan deres projekt bidrager til øget bæredygtighed, mere biodiversitet og mindre klimapåvirkning,” siger Henrik Lehmann Andersen.

Fonden vil også prioritere projekter, der tager afsæt i foreningsliv og frivillighed, og som øger engagementet blandt byens borgere og samtidig har sikret sig bred lokal opbakning i form af f.eks. lokale samarbejder, brugerinddragelse og støtteerklæringer.

For at hjælpe ansøgere godt på vej inviterer Nordea-fonden til gratis webinarer, der giver gode råd til ansøgningen samt inspiration til mere biodiversitet og lokal inddragelse.

Fakta om Her gror vi-puljen:

  • Puljen kan søges fra 15. november 2023.
  • Puljen er på 75 mio. kr. Der kan søges fra 200.000 kr. til 1 mio. kr. pr. projekt.
  • Der kan søges om støtte til almennyttige projekter, som styrker det gode liv i byen, har fokus på at stimulere den lokale biodiversitet og giver mulighed for at mødes udenfor i nære, grønne og blå fællesskaber. Både aktiviteter, formidling, naturgenopretning og faciliteter støttes.
  • Alle almennyttige organisationer kan søge puljen. Dvs. foreninger samt selvejende- og offentlige institutioner. Fonden støtter ikke enkeltpersoners individuelle projekter eller private erhvervsvirksomheder.
  • Egentlige bysamfund med mere end 1.000 indbyggere kan søge; herunder også forstæder, bydele og storbykvarterer.
  • Her gror vi – puljen uddeles for anden gang. I første runde fik 102  bynære projekter støtte. Og de er i fuld gang med at så, plante og bygge over hele landet.
  • Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Hvorfor er bynær natur vigtigt?

De fysiske samlingssteder styrker vores mentale, sociale og fysiske sundhed og øger tilliden i samfundet. Det har både national og international forskning bekræftet i de senere år.

Nærheden til lokale, attraktive grønne og blå oaser har stor betydning for, hvor meget man kommer ud i naturen. Folk, der har kortere afstand til attraktiv natur, scorer deres mentale sundhed højere, motionerer mere og deltager i flere sociale aktiviteter, end de, der bor længere væk.

De grønne og blå byrum har dog ikke kun en positiv effekt på livskvalitet, motion og social sammenhængskraft, men også på biodiversitet, samfundsøkonomi samt fællesskabsorienteret adfærd.

Det er derfor væsentligt, at der er god tilgængelighed til natur i byerne og gode muligheder for at engagere sig – og være sammen med andre på nye måder – i fællesskaber og initiativer på tværs af bydele, generationer og interesser.

Læs mere om puljen her.

Del artikel

Andre læser også